Napis "portret moje mamy" z boku serduszka

1. Konkurs plastyczny jest adresowany do uczniów przedszkoli i szkół podstawowych z terenu Gminy Stryszów.

2. Temat: Portret Mojej Mamy.

3. Kategorie wiekowe:

  • „Maluszki”
  • „Średniaki”
  • uczniowie klas „0”
  • uczniowie klas I-III
  • uczniowie klas IV-VI
  • uczniowie klas VII-VIII

4. Praca wykonana samodzielnie techniką dowolną.

5. Format prac – prace płaskie w formatach: A4, A3.

6. Ilość złożonych prac z każdego przedszkola i szkoły dowolna.

7. Prace należy dostarczyć do siedziby Gminnego Ośrodka Kultury w Stroniu i złożyć w przygotowanym pojemniku na parterze budynku do dnia 16.05.2023 r.

8. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi 19.05.2023 r. Wyniki zostaną umieszczone na stronie internetowej GOK-u: www.gokstryszow.pl i na profilu facebook: Gminny Ośrodek Kultury w Stryszowie.

9. Prosimy o dokładne podpisanie prac na odwrocie (imię i nazwisko, grupa przedszkolna, klasa, szkoła). Prace, które nie zostaną dokładnie podpisane nie będą oceniane.

10. Autorzy nagrodzonych prac otrzymają dyplomy i nagrody, które zostaną dostarczone do szkół.

11. Postanowienia końcowe:

i. uczestnictwo w konkursie jest równoznaczne z wyrażeniem zgody przez rodzica/opiekuna prawnego na publikację imion i nazwisk uczestników konkursu oraz nazwy szkoły, do której uczęszczają na stronie internetowej i profilu facebook GOK-u,

ii. złożenie w terminie prac spełniających warunki konkursu oznacza akceptację przez uczestnika „Regulaminu konkursu”.