Ilustracja osoby trzymającej małe dziecko. Twarz osoby jest zasłonięta beżowym prostokątem, a dziecko wydaje się przytulać tę osobę. W lewym górnym rogu znajduje się mały różowy kwadrat z symbolem serca, umieszczony na tle o fakturze przypominającej papier akwarelowy.

Gminny Ośrodek Kultury w Stryszowie zaprasza na konkurs plastyczny LAURKA DLA TATY

Regulamin

 1. Konkurs plastyczny jest adresowany przedszkolaków i uczniów szkół podstawowych z terenu Gminy Stryszów.
 2. Temat: Laurka dla Taty.
 3. Kategorie wiekowe:
  • „Maluszki”
  • „Średniaki”
  • uczniowie klas „0”
  • uczniowie klas I–III
  • uczniowie klas IV–VI
  • uczniowie klasy VII-VIII.
 4. Praca wykonana samodzielnie techniką dowolną.
 5. Ilość złożonych prac w każdej kategorii wiekowej – dowolna.
 6. Prace należy dostarczyć do siedziby Gminnego Ośrodka Kultury w Stroniu i złożyć w przygotowanym pojemniku na parterze budynku do dnia 11 czerwca 2024 r.
 7. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi 13 czerwca 2024 r. Wyniki zostaną umieszczone na stronie internetowej GOK-u: www.gokstryszow.pl i na profilu facebook: Gminny Ośrodek Kultury w Stryszowie.
 8. Prosimy o dokładne podpisanie prac na odwrocie (imię i nazwisko, klasa, szkoła). Prace, które nie zostaną podpisane nie będą oceniane.
 9. Autorzy nagrodzonych prac otrzymają dyplomy i nagrody, które zostaną dostarczone do szkół.
 10. Postanowienia końcowe:
 • uczestnictwo w konkursie jest równoznaczne z wyrażeniem zgody przez rodzica/opiekuna prawnego na publikację imion i nazwisk uczestników konkursu oraz nazwy szkoły, do której uczęszczają na stronie internetowej i profilu facebook GOK-u
 • złożenie w terminie prac spełniających warunki konkursu oznacza akceptację przez uczestnika „Regulaminu konkursu”.

SERDECZNIE ZAPRASZAMY