Konkurs Plastyczny Cztery Pory Roku ZIMA

Zapraszamy

Regulamin Konkursu Plastycznego „Cztery Pory Roku – ZIMA”

 1. Konkurs plastyczny „Cztery Pory Roku” jest adresowany do uczniów przedszkoli i szkół podstawowych z terenu Gminy Stryszów.
 2. Temat: Pejzaż zimowy.
 3. Praca wykonana samodzielnie techniką dowolną.
 4. Format prac – prace płaskie w formatach: A4, A3.
 5. Kategorie wiekowe:
  • uczniowie klas  „0”
  • uczniowie klas I – III
  • uczniowie klas IV – VI
  • klasa VII-VIII
 6. Ilość nadsyłanych prac z jednej szkoły: dowolna.
 7. Termin nadsyłania prac: 26.02.2021r.
 8. Prosimy o dokładne podpisanie prac na odwrocie (imię i nazwisko, klasa, szkoła).
 9. Ze względu na obecną sytuację zagrożenia epidemiologicznego, prace należy przywieźć do siedziby GOK w Stroniu i złożyć w pojemniku przygotowanym na parterze przy wejściu.
 10. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi 02.03.2021r. Wyniki zostaną umieszczone na stronie internetowej GOK-u: www.gokstryszow.pl i na profilu facebook: Gminny Ośrodek Kultury w Stryszowie.
 11. Autorzy nagrodzonych prac otrzymają dyplomy i nagrody, które zostaną dostarczone do szkół.
 12. Postanowienia końcowe:
  • uczestnictwo w konkursie jest równoznaczne z wyrażeniem zgody przez rodziców/opiekunów prawnych na publikację imion i nazwisk uczestników konkursu oraz nazwy szkoły, do której uczęszczają na stronie internetowej i profilu facebook GOK-u
  • złożenie w terminie prac spełniających warunki konkursu oznacza akceptację przez uczestnika „Regulaminu konkursu”.