Grafika przedstawiająca choinkę ubraną świątecznie a obok prezenty

Gminny Ośrodek Kultury w Stryszowie ogłasza konkurs plastyczny „Bombka choinkowa”

REGULAMIN

 1. TEMAT: Bombka choinkowa.
 2. Praca wykonana samodzielnie techniką dowolną.
 3. Format pracy: wielkość pracy nie może przekroczyć 20x20cm.
 4. Zasięg: Gmina Stryszów.
 5. Kategorie wiekowe:
  a) uczniowie klasy „0”
  b) uczniowie klas I-III
  c) uczniowie klas IV-VI
  d) uczniowie klas VII-VIII
 6. Ilość nadsyłanych prac dowolna.
 7. Prace należy dostarczyć do siedziby Gminnego Ośrodka Kultury w Stroniu i złożyć w przygotowanym pojemniku na parterze budynku do dnia 15.12.2022r.
 8. Ogłoszenie wyników: 19.12.2022r. Wyniki zostaną umieszczone na stronie internetowej GOK-u: gokstryszow.pl i na profil facebook: Gminny Ośrodek Kultury w Stryszowie.
 9. Prosimy o dokładne podpisanie prac (imię, nazwisko, klasa, szkoła).
 10. Postanowienia końcowe:
  • uczestnictwo w konkursie jest równoznaczne z wyrażeniem zgody przez rodzica/opiekuna prawnego na publikację imion i nazwisk uczestników konkursu oraz nazwy szkoły, do której uczęszczają na stronie internetowej i profilu facebook GOK-u zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE.L.2016.119.1) (RODO)
  • złożenie w terminie prac spełniających warunki konkursu oznacza akceptację przez uczestnika „Regulaminu konkursu”.