Gminny Ośrodek Kultury w Stryszowie zaprasza do udziału w konkursie muzycznym PIOSENKA PATRIOTYCZNA

REGULAMIN

 1. Konkurs muzyczny Piosenka Patriotyczna jest imprezą adresowaną do przedszkolaków i uczniów szkół podstawowych z terenu Gminy Stryszów.
 2. Każdy wykonawca wykonuje i przesyła nagranie jednej wybranej przez siebie piosenki patriotycznej acapella lub z podkładem muzycznym.
 3. Konkurs zostanie przeprowadzony w 5 kategoriach:
  • przedszkolaki (w konkursie mogą wziąć udział 4 przedszkolaki z jednej placówki)
  • uczniowie klasy “0”
  • uczniowie klas I-III
  • uczniowie klas IV-VI
  • uczniowie klasy VII-VIII
 4. Nagrania należy przesłać do GOK Stronie na adres e-mail: instruktor@gokstryszow.plw tytule wiadomości wpisując: imię i nazwisko wykonawcy, klasę i szkołę.
 5. Nagrania prosimy nadsyłać do GOK do dnia 5 listopada 2021r.
 6. Prezentacje oceniać będzie Jury powołane przez
 7. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi 8 listopada 2021r. Wyniki zostaną umieszczone na stronie internetowej GOK-u: www.gokstryszow.pl i na profilu facebook: Gminny Ośrodek Kultury w Stryszowie.
 8. Nagrodzeni otrzymają dyplomy i nagrody, które zostaną dostarczone do szkół.
 9. Więcej informacji pod numerem telefonu (033) 8797
 10. Postanowienia końcowe:
 • uczestnictwo w konkursie jest równoznaczne z wyrażeniem zgody
  przez rodzica/opiekuna prawnego na publikację imion i nazwisk uczestników konkursu oraz nazwy szkoły, do której uczęszczają na stronie internetowej i profilu facebook GOK-u zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE.L. 2016.119.1) (RODO)
 • przesłanie w terminie nagrań spełniających warunki konkursu oznacza akceptację przez uczestnika „Regulaminu konkursu”.

Plakat informujący o konkursie piosenki patryiotycznej