Zapraszamy do składania aplikacji na stanowisko bibliotekarza.

Wymagania niezbędne:

 1. wykształcenie wyższe,
 2. znajomość podstawowych aktów prawnych dotyczących funkcjonowania bibliotek ze szczególnym uwzględnieniem Ustawy o bibliotekach,
 3. biegła obsługa komputera (Microsoft Office),
 4. obywatelstwo polskie,
 5. pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
 6. niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.

Wymagania dodatkowe: 

 1. roczny staż na stanowisku bibliotekarza,
 2. znajomość oprogramowania Libra Net,
 3. umiejętność opracowywania materiałów bibliotecznych pod względem formalnym i rzeczowym,
 4. wykształcenie wyższe magisterskie – bibliotekoznawstwo i informacja naukowa,
 5. mile widziana obsługa programów graficznych.

Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

 1. Obsługa użytkowników biblioteki, udostępnianie zbiorów bibliotecznych oraz udzielanie informacji bibliotecznych.
 2. Gromadzenie, opracowywanie, przechowywanie i ochrona materiałów bibliotecznych.
 3. Organizowanie form pracy z czytelnikiem, służących popularyzowaniu książki i czytelnictwa.
 4. Sporządzanie sprawozdań, analiz, planów z działalności biblioteki.
 5. Osoba zatrudniona w charakterze bibliotekarza wykonywać będzie pracę na  samodzielnym stanowisku pracy- w Bibliotece Publicznej w Łękawicy.
 6. Wykonywanie innych czynności zleconych przez kierownika GOK.

Szczegółowe informacje na BIP https://bip.malopolska.pl/gokwstryszowie,a,2369191,konkurs-na-stanowisko-bibliotekarza.html