Dwie flagi polski - grafika

Gminny Ośrodek Kultury w Stryszowie z/s w Stroniu zaprasza do udziału w konkursie muzycznym PIOSENKA PATRIOTYCZNA

 1. Konkurs muzyczny Piosenka Patriotyczna jest imprezą adresowaną do przedszkolaków i uczniów szkół podstawowych z terenu Gminy Stryszów.
 2. Każdy wykonawca wykonuje jedną wybraną przez siebie piosenkę patriotyczną acapella
  lub z podkładem muzycznym.
 3. Konkurs zostanie przeprowadzony w 5 kategoriach:
  • przedszkolaki (w konkursie mogą wziąć udział 4 przedszkolaki z jednej  placówki)
  • uczniowie klasy “0”
  • uczniowie klas I-III
  • uczniowie klas IV-VI
  • uczniowie klasy VII-VIII
 4. Kartę zgłoszenia należy przesłać drogą elektroniczną na adres e-mail: instruktor@gokstryszow.pl w tytule wiadomości wpisując:    imię i nazwisko wykonawcy, klasę i szkołę lub dostarczyć do siedziby GOK w Stroniu do dnia 04.11.2022r. Karta do pobrania na stronie internetowej: www.gokstryszow.pl
 5. Przesłuchania konkursowe odbędą się dnia 08.11.2022r. w siedzibie GOK w Stroniu.
  • Przedszkolaki oraz klasa „0” godz. 15:00
  • Klasy I-III godz. 16:00
  • Klasy IV-VI i VII-VIII godz. 16:30
 6. Wyniki konkursu zostaną umieszczone na stronie internetowej GOK-u: www.gokstryszow.pl i na profilu facebook: Gminny Ośrodek Kultury w Stryszowie dnia 09.11.2022r.
 7. Prezentacje oceniać będzie Jury powołane przez Organizatora.
 8. Nagrodzeni otrzymają dyplomy i nagrody, które zostaną dostarczone do szkół.
 9. Więcej informacji pod numerem telefonu (033) 8797 479.
 10. Postanowienia końcowe:
  • uczestnictwo w konkursie jest równoznaczne z wyrażeniem zgody przez rodzica/opiekuna prawnego na publikację imion i nazwisk uczestników konkursu oraz nazwy szkoły, do której uczęszczają na stronie internetowej i profilu facebook GOK-u zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE.L. 2016.119.1) (RODO)
  • przesłanie w terminie zgłoszeń spełniających warunki konkursu oznacza akceptację  przez uczestnika „Regulaminu konkursu”.

ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU!!!