1. Konkurs literacki „Cztery Pory Roku – ZIMA”

Zapraszamy dzieci i młodzież do udziału w konkursie literackim

Regulamin konkursu Literackiego „Cztery Pory Roku – ZIMA”

 1. Konkurs literacki „Cztery Pory Roku – ZIMA” jest adresowany do uczniów szkół podstawowych z terenu Gminy Stryszów.
 2. Uczestnik przesyła wiersz samodzielnie napisany w formie załącznika – preferowana czcionka Times New Roman, rozmiar 14, odstępy między wierszami 1,5. Pod utworem powinny być umieszczone informacje o autorze: imię i nazwisko, wiek (klasa), szkoła.
 3. Temat: Zima
 4. Kategorie wiekowe:
  • uczniowie klas „0”
  • uczniowie klas I–III
  • uczniowie klas IV–VI
  • uczniowie klasy VII-VIII.
 5. Ze względu na obecną sytuację zagrożenia epidemiologicznego, wiersze należy przesłać drogą elektroniczną na adres e-mail: instruktor@gokstryszow.pl do dnia 26.02.2021r.
 6. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi 02.03.2021r. Wyniki zostaną umieszczone na stronie internetowej GOK-u: gokstryszow.pl i na profilu facebook: Gminny Ośrodek Kultury w Stryszowie.
 7. Autorzy nagrodzonych prac otrzymają dyplomy i nagrody, które zostaną dostarczone do szkół.
 8. Postanowienia końcowe:
  • uczestnictwo w konkursie jest równoznaczne z wyrażeniem zgody przez rodziców/ opiekunów prawnych na publikację imion i nazwisk uczestników konkursu oraz nazwy szkoły, do której uczęszczają na stronie internetowej i profilu facebook GOK-u
  • wysłanie w terminie prac spełniających warunki konkursu oznacza akceptację przez uczestnika „Regulaminu konkursu”.