Grafika przedstawiajaća mężczyznę z dzieckiem na plecach i napis Laurka dla taty

Gminny Ośrodek Kultury w Stryszowie zaprasza na konkurs

REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO „Laurka dla Taty”

1. Konkurs plastyczny jest adresowany do uczniów przedszkoli i szkół podstawowych z terenu Gminy Stryszów.

2. Temat: Laurka dla Taty.

3. Kategorie wiekowe:

a) „Maluszki”
b) „Średniaki”
c) uczniowie klas „0”
d) uczniowie klas I–III
e) uczniowie klas IV–VI
f) uczniowie klasy VII-VIII.

4. Praca wykonana samodzielnie techniką dowolną.

5.Prace należy dostarczyć do siedziby Gminnego Ośrodka Kultury  w Stroniu i złożyć w przygotowanym pojemniku na parterze budynku do dnia 13.06.2023 r.

6. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi 15.06.2023 r. Wyniki zostaną umieszczone na stronie internetowej GOK-u: www.gokstryszow.pl i na profilu facebook: Gminny Ośrodek Kultury w Stryszowie.

7. Prosimy o dokładne podpisanie prac na odwrocie (imię i nazwisko, klasa, szkoła). Prace, które nie zostaną podpisane nie będą oceniane.

8. Autorzy nagrodzonych prac otrzymają dyplomy i nagrody, które zostaną dostarczone do szkół.

9. Postanowienia końcowe:

  • uczestnictwo w konkursie jest równoznaczne z wyrażeniem zgody przez rodzica/opiekuna prawnego na publikację imion i nazwisk uczestników konkursu oraz nazwy szkoły, do której uczęszczają na stronie internetowej i profilu facebook GOK-u
  • złożenie w terminie prac spełniających warunki konkursu oznacza akceptację przez uczestnika „Regulaminu konkursu”.