Grafika przedstawijąca dzicięce aniołki z otwartymi ustami - jakby śpiewały. Całość na zielonym tle, z boku listy jemioły

Regulamin konkursu Kolęda-Pastorałka

 1. Konkurs adresowany jest do przedszkolaków i uczniów szkół podstawowych z terenu Gminy Stryszów.
 2. Zadaniem uczestników jest wykonanie dowolnie wybranej kolędy lub pastorałki, w jednej z poniższych form:
  • śpiew solowy (cappella, z akompaniamentem instrumentalnym (akompaniament własny lub towarzyszący akompaniator), z podkładem muzycznym)
  • gra na instrumencie.
 3. Przesłuchania konkursowe odbędą się 30.01.2024 roku w siedzibie GOK w Stroniu w następujących godzinach z podziałem na kategorie:
  • Kolęda, pastorałka zaśpiewana lub zagrana z podziałem na 5 grup wiekowych:
   • przedszkolaki (w konkursie mogą wziąć udział 4 przedszkolaki z jednej placówki) godz. 15:00
   • uczniowie klas „0” godz. 15:00
   • uczniowie klas I-III  godz. 15:30
   • uczniowie  klas IV-VI  oraz VII-VIII godz. 16:00
 4. Każdy uczestnik konkursu może wykonać tylko jedną prezentację. Kartę zgłoszenia należy dostarczyć do GOK Stronie lub wysłać na adres e-mail: instruktor@gokstryszow.pl w tytule wiadomości wpisując: imię i nazwisko wykonawcy, klasę i szkołę do dnia 26.01.2024r.
 5. Występy oceni jury powołane przez Organizatora.
 6. Wyniki zostaną umieszczone na stronie internetowej GOK-u: www.gokstryszow.pl i na profilu facebook: Gminny Ośrodek Kultury w Stryszowie 30.01.2024r.
 7. Nagrodzeni otrzymają dyplomy i nagrody, które zostaną przekazane do szkół.
 8. Więcej informacji pod numerem telefonu (033) 8797 479.
 9. Postanowienia końcowe:
  • uczestnictwo w konkursie jest równoznaczne z wyrażeniem zgody przez rodzica/opiekuna prawnego na publikację imion i nazwisk uczestników konkursu oraz nazwy szkoły, do której uczęszczają na stronie internetowej i profilu facebook GOK-u
  • przesłanie w terminie zgłoszeń do konkursu oznacza akceptację przez uczestnika „Regulaminu konkursu”.