Rysunekprzedstawia drzewo z liściami oraz płotek i ptaszek.

Gminny Ośrodek Kultury w Stryszowie zaprasza do udziału w konkursie „Cztery Pory Roku – WIOSNA”

REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO

 1. Konkurs plastyczny „Cztery Pory Roku – WIOSNA” jest adresowany do uczniów przedszkoli i szkół podstawowych z terenu Gminy Stryszów.
 2. Temat: Pejzaż wiosenny.
 3. Kategorie wiekowe:
  • uczniowie klas „0”
  • uczniowie klas I–III
  • uczniowie klas IV–VI
  • uczniowie klasy VII-VIII.
 4. Praca wykonana samodzielnie techniką dowolną.
 5. Format prac – prace płaskie w formatach: A4, A3.
 6. Prace należy dostarczyć do siedziby Gminnego Ośrodka Kultury w Stroniu i złożyć w przygotowanym pojemniku na parterze budynku do dnia 13.05.2022 r.
 7. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi 18.05.2022 r. Wyniki zostaną umieszczone na stronie internetowej GOK-u: www.gokstryszow.pl i na profilu facebook: Gminny Ośrodek Kultury w Stryszowie.
 8. Prosimy o dokładne podpisanie prac na odwrocie (imię i nazwisko, klasa, szkoła).
 9. Autorzy nagrodzonych prac otrzymają dyplomy i nagrody, które zostaną dostarczone do szkół.
 10. Postanowienia końcowe:
  • uczestnictwo w konkursie jest równoznaczne z wyrażeniem zgody przez rodzica/opiekuna prawnego na publikację imion i nazwisk uczestników konkursu oraz nazwy szkoły, do której uczęszczają na stronie internetowej i profilu facebook GOK-u
  • złożenie w terminie prac spełniających warunki konkursu oznacza akceptację przez uczestnika „Regulaminu konkursu”.

REGULAMIN KONKURSU RECYTATORSKIEGO

 1. Konkurs recytatorski „Cztery Pory Roku – Wiosna” jest adresowany do przedszkolaków oraz uczniów szkół podstawowych z terenu Gminy Stryszów.
 2. Uczestnik przygotowuje recytację jednego wiersza.
 3. Temat: WIOSNA.
 4. Kategorie wiekowe:
  • „Maluchy” – do 5 osób z jednego przedszkola
  • uczniowie klas „0” – do 4 osób z jednej klasy
  • uczniowie klas I–III
  • uczniowie klas IV–VI
  • uczniowie klasy VII-VIII.
 5. Kartę zgłoszenia należy przesłać drogą elektroniczną na adres e-mail: instruktor@gokstryszow.pl lub dostarczyć do siedziby GOK w Stroniu do dnia 13.05.2022r.
 6. Karta zgłoszenia do pobrania na stronie internetowej www.gokstryszow.pl
 7. Przesłuchania konkursowe odbędą się dnia 17.05.2022 r. w siedzibie GOK Stronie.
  • Przedszkolaki godz. 14:00
  • Klasa „0” godz. 15:00
  • Klasy I-III godz. 16:00
  • Klasy IV-VI i VII-VIII godz. 17:00
 8. Wyniki zostaną umieszczone na stronie internetowej GOK-u: www.gokstryszow.pl i na profilu facebook:
 9. Gminny Ośrodek Kultury w Stryszowie.
 10. Autorzy nagrodzonych prac otrzymają dyplomy i nagrody, które zostaną dostarczone do szkół.
 11. Postanowienia końcowe:
  • uczestnictwo w konkursie jest równoznaczne z wyrażeniem zgody przez rodziców/opiekunów prawnych na publikację imion i nazwisk uczestników konkursu oraz nazwy szkoły, do której uczęszczają na stronie internetowej i profilu facebook GOK-u
  • wysłanie w terminie prac spełniających warunki konkursu oznacza akceptację przez uczestnika „Regulaminu konkursu”.

SERDECZNIE ZAPRASZAMY!!!