Liście jesienne

Gminny Ośrodek Kultury W Stryszowie zaprasza na

 Konkurs Recytatorski Cztery Pory Roku – JESIEŃ

REGULAMIN

 1. Konkurs recytatorski „Cztery Pory Roku – JESIEŃ” jest adresowany do przedszkolaków oraz uczniów szkół podstawowych z terenu Gminy Stryszów.
 2. Uczestnik przygotowuje recytację jednego wiersza.
 3. Temat: JESIEŃ.
 4. Kategorie wiekowe:
  • „Maluchy” – do 5 osób z jednego przedszkola
  • uczniowie klas  „0” – do 4 osób z jednej klasy
  • uczniowie klas I–III
  • uczniowie klas IV–VI
  • uczniowie klasy VII-VIII.
 5. Kartę zgłoszenia należy przesłać drogą elektroniczną na adres e-mail: instruktor@gokstryszow.pl lub dostarczyć do siedziby GOK w Stroniu do dnia 17.11.2023 r.
 6. Przesłuchania konkursowe odbędą się dnia 21.11.2023r. w siedzibie GOK Stronie.
  • Przedszkolaki oraz Klasa „0” godz. 15:00
   Klasy I-III godz. 15:30
   Klasy IV-VI i VII-VIII godz. 16:00
   Wyniki zostaną umieszczone na stronie internetowej GOK-u: www.gokstryszow.pl
   i na profilu facebook: Gminny Ośrodek Kultury w Stryszowie dnia 21.11.2023 r.
 7. Autorzy nagrodzonych prac otrzymają dyplomy i nagrody, które zostaną dostarczone
  do szkół.
 8. Postanowienia końcowe:
  • uczestnictwo w konkursie jest równoznaczne z wyrażeniem zgody
   przez rodziców/opiekunów prawnych na publikację imion i nazwisk uczestników konkursu
   oraz nazwy szkoły, do której uczęszczają na stronie internetowej i profilu facebook GOK-u
  • wysłanie w terminie prac spełniających warunki konkursu oznacza akceptację przez uczestnika „Regulaminu konkursu

 Konkurs Plastyczny Cztery Pory Roku – JESIEŃ

 1. Konkurs plastyczny „Cztery Pory Roku – JESIEŃ” jest adresowany do uczniów przedszkoli i szkół podstawowych z terenu Gminy Stryszów.
 2. Temat: Pejzaż jesienny.
 3. Kategorie wiekowe:
  • uczniowie klas  „0”
  • uczniowie klas I–III
  • uczniowie klas IV–VI
  • uczniowie klasy VII-VIII.
 4. Praca wykonana samodzielnie techniką dowolną.
 5. Format prac – prace płaskie w formatach: A4, A3.
 6. Prosimy o dokładne podpisanie prac na odwrocie (imię i nazwisko, klasa, szkoła). Prace, które nie zostaną podpisane, nie zostaną poddane ocenie.
 7. Prace należy dostarczyć do siedziby Gminnego Ośrodka Kultury w Stroniu i złożyć w przygotowanym pojemniku na parterze budynku do dnia 17.11.2023 r.
 8. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi 21.11.2023 r. Wyniki zostaną umieszczone na stronie internetowej GOK-u: www.gokstryszow.pl i na profilu facebook: Gminny Ośrodek Kultury w Stryszowie.
 9.  Autorzy nagrodzonych prac otrzymają dyplomy i nagrody, które zostaną dostarczone do szkół.
 10. Postanowienia końcowe:
  • uczestnictwo w konkursie jest równoznaczne z wyrażeniem zgody przez rodzica/opiekuna prawnego na publikację imion i nazwisk uczestników konkursu
   oraz nazwy szkoły, do której uczęszczają na stronie internetowej i profilu facebook GOK-u
  • złożenie w terminie prac spełniających warunki konkursu oznacza akceptację
   przez uczestnika „Regulaminu konkursu”.