REGULAMIN
1. TEMAT: Bombka choinkowa.
2. Praca wykonana samodzielnie techniką dowolną.
3. Format pracy: wielkość pracy nie może przekroczyć 20x20cm.
4. Zasięg: Gmina Stryszów.
5. Kategorie wiekowe:
a) uczniowie klasy „0”
b) uczniowie klas I-III
c) uczniowie klas IV-VI
d) uczniowie klas VII-VIII
6. Ilość nadsyłanych prac dowolna.
7. Ze względu na obecną sytuację zagrożenia epidemiologicznego, prace należy dostarczyć do siedziby Gminnego Ośrodka Kultury w Stroniu i złożyć
w przygotowanym pojemniku na parterze budynku do dnia 16.12.2021r.
8. Ogłoszenie wyników: 17.12.2021r. Wyniki zostaną umieszczone na stronie internetowej GOK-u: www.gokstryszow.pl i na profil facebook: Gminny Ośrodek Kultury w Stryszowie.
9. Prosimy o dokładne podpisanie prac (imię, nazwisko, klasa, szkoła).
10. Postanowienia końcowe:
– uczestnictwo w konkursie jest równoznaczne z wyrażeniem zgody przez rodzica/opiekuna prawnego na publikację imion i nazwisk uczestników konkursu oraz nazwy szkoły, do której uczęszczają na stronie internetowej i profilu facebook GOK-u zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE.L.2016.119.1) (RODO)
– złożenie w terminie prac spełniających warunki konkursu oznacza akceptację przez uczestnika „Regulaminu konkursu”.

Konkurs "Bombka Choinkowa" - na prace czekamy do 16 grudnia