WIECZÓR FILMOWY

GOK w Stryszowie z/s w Stroniu Stronie 260, Poland