Zdjęcie z lotu ptaka Łękawicy - w tle kościół i domy

W dniu 16 kwietnia 2023 roku odbył się wykład Michała Makówki w Łękawicy na temat „Funkcjonowanie Gromady chłopskiej w galicyjskiej Łękawicy”. Uczestnicy poznali wiele ciekawostek związanych z wsią oraz dowiedzieli się gdzie i jak szukać źródeł historycznych.

Serdecznie dziękujemy Wykładowcy za spotkanie!