Misją Gminnego Ośrodka Kultury w Stryszowie z/s w Stroniu jest rozpoznawanie, rozwijanie i zaspokajanie potrzeb kulturalnych społeczności lokalnej, przekazywanie oraz kultywowanie lokalnych tradycji. Działalność instytucji wpływa na budowanie życia kulturalnego mieszkańców Gminy, proponuje działania, które sprzyjają integracji społeczeństwa.