W ramach projektu „Cyfrowa Gmina” zostały zakupiony sprzęt komputerowy.

Sfiansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19

CEL: Poprawa bezpieczeństwa oraz dostępności usług dla mieszkańców w Urzędzie Gminy oraz jednostkach podległych Gminy Stryszów: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, Centrum Obsługi Placówek Oświatowych oraz Gminny Ośrodek Kultury w Stryszowie

Program realizowany przez Centrum Projektów Polska Cyfrowa

Szczegółowe informaje na stronie Gminy w Stryszowie: https://samorzad.gov.pl/web/gmina-stryszow/projekt-grantowy-cyfrowa-gmina