Grafika z napisame marsz nordic walking

Zapraszamy chętnych Seniorów i wszystkich miłośników spacerów z kijkami do udziału w
bezpłatnych zajęciach Nordic Walking. Na pierwszy spacer wyruszamy 1 września 2023
roku o godz. 17:00. Zbiórka obok siedziby Gminnego Ośrodka Kultury w Stroniu. Spacery
poprowadzi Instruktor Andrzej Sala. Zajęcia odbywać się będą w ramach projektu pn.
„NORDIC WALKING SENIOR”! organizowanego przez Polskie Stowarzyszenie Nordic
Walking dofinansowanego przez Ministerstwo Sportu i Turystyki.