– admin

malowniczy krajobraz na zewnątrz, z kwitnącymi drzewami w pełnym rozkwicie. Drzewa są pokryte różnymi odcieniami różowych i białych kwiatów, co sugeruje, że może to być wiosna. Na pierwszym planie widzimy bujną zieloną trawę z różnokolorowymi tulipanami rozsianymi dookoła.

20 kwietnia 2024 roku (sobota) zapraszamy na Wiosenny Spacer z kijkami nordic walking.
Zbiórka o godz. 16:00
START: Boisko LKS CHEŁM Stryszów
META: Galicjanka Piekarnia Cukiernia Łękawica
Trasa: LKS CHEŁM Stryszów – Piekarnia i Cukiernia Stryszów – Zalipie – Bugaj Stryszowski –
Zadziele Łękawica – Galicjanka Piekarnia Cukiernia Łękawica
Długość trasy 7 km
Możliwość wypożyczenia kijków po wcześniejszej rezerwacji: tel. 33 8797 479, e-mail: instruktor@gokstryszow.pl

Zobacz trasę: https://maps.app.goo.gl/aAz1YFq5HV1mVfsX9

Grafika przedstawiająca dłonie. W dłoniach szkic kuli ziemskiej. Wszystko na niebieskim tle

REGULAMIN KONKURSU

 1. Organizatorem konkursu ekologicznego jest Gminny Ośrodek Kultury w Stryszowie z/s w Stroniu.
 2. Konkurs jest adresowany do uczniów szkół podstawowych z terenu Gminy Stryszów.
 3. Konkurs odbędzie się 21 maja 2024 roku w siedzibie GOK w Stroniu:
  • godz. 1100 – dla uczniów klas I-III
  • godz. 1300 – dla uczniów IV-VI
  • godz. 1500 – dla uczniów VII-VIII.
 4. Celem konkursu jest rozwijanie zainteresowań ekologicznych, wyrabianie wrażliwości na problemy środowiska przyrodniczego i kulturowego.
 5. Konkurs rozegrany będzie z zakresu znajomości dostarczonego materiału.
 6. Materiały dostępne będą w szkołach, w siedzibie Gminnego Ośrodka Kultury w Stroniu.
 7. Kartę zgłoszenia należy przesłać drogą elektroniczną na adres e-mail: instruktor@gokstryszow.pl lub dostarczyć do siedziby GOK w Stroniu do dnia 13 maja 2024 roku.
 8. Wyniki zostaną umieszczone na stronie internetowej GOK-u: www.gokstryszow.pl oraz na profilu Facebook: Gminny Ośrodek Kultury w Stryszowie.
 9. Laureaci konkursu otrzymają dyplomy i nagrody, które zostaną dostarczone do szkół.
 10. Postanowienia końcowe:
 • Uczestnictwo w konkursie jest równoznaczne z wyrażeniem zgody przez rodziców/opiekunów prawnych na publikację imion, nazwisk i wizerunku uczestników konkursu oraz nazwy szkoły, do której uczęszczają, na stronie internetowej i profilu Facebook GOKu
 • Dostarczenie w terminie kart zgłoszeniowych spełniających warunki konkursu oznacza akceptację przez uczestnika „Regulaminu konkursu”.
Obrazek przedstawia dwie duże kubki z **popcornem** po obu stronach czerwonego prostokąta, na którym napisano "**SPOTKANIA FILMOWE**" na tle górskim. Kubki są klasyczne, w czerwono-białe paski, przepełnione wystrzelonymi ziarnami kukurydzy. Tekst "**SPOTKANIA FILMOWE**" jest napisany białymi literami na czerwonym prostokącie. W tle widoczny jest stylizowany krajobraz górski pod bezchmurnym niebem, podzielony na dwie odcienie niebieskiego.

17 kwietnia 2024 r. godz. 17:00
Na wszystkich czeka niesamowita przygoda w świecie filmu i pyszny popcorn!
Zapraszamy!
OBOWIĄZUJĄ ZAPISY pod nr tel. 33 879 74 79!

Regulamin konkursu recytatorskiego Cztery Pory Roku – WIOSNA

 1. Konkurs recytatorski „Cztery Pory Roku – WIOSNA” jest adresowany do przedszkolaków oraz uczniów szkół podstawowych z terenu Gminy Stryszów.
 2. Uczestnik przygotowuje recytację jednego wiersza.
 3. Temat: WIOSNA.
 4. Kategorie wiekowe:
  • „Maluchy” – do 5 osób z jednego przedszkola
  • uczniowie klas „0” – do 4 osób z jednej klasy
  • uczniowie klas I–III
  • uczniowie klas IV–VI
  • uczniowie klasy VII-VIII.
 5. Kartę zgłoszenia należy przesłać drogą elektroniczną na adres e-mail: instruktor@gokstryszow.pl lub dostarczyć do siedziby GOK w Stroniu do dnia 10.05.2024 r.
 6. Przesłuchania konkursowe odbędą się dnia 13.05.2024 r. w siedzibie GOK Stronie.
  1. Przedszkolaki oraz Klasa „0” godz. 15:00
  2. Klasy I-III godz. 15:30
  3. Klasy IV-VI i VII-VIII godz. 16:30
 7. Wyniki zostaną umieszczone na stronie internetowej GOK-u: www.gokstryszow.pl i na profilu facebook: Gminny Ośrodek Kultury w Stryszowie.
 8. Autorzy nagrodzonych prac otrzymają dyplomy i nagrody, które zostaną dostarczone do szkół.
 9. Postanowienia końcowe:
 • uczestnictwo w konkursie jest równoznaczne z wyrażeniem zgody przez rodziców/opiekunów prawnych na publikację imion i nazwisk uczestników konkursu oraz nazwy szkoły, do której uczęszczają na stronie internetowej i profilu facebook GOK-u
 • dostarczenie w terminie kart zgłoszenia spełniających warunki konkursu oznacza akceptację przez uczestnika „Regulaminu konkursu”.

Serdecznie zapraszamy!

Regulamin konkursu plastycznego Cztery Pory Roku – WIOSNA

 1. Konkurs plastyczny „Cztery Pory Roku – WIOSNA” jest adresowany do uczniów przedszkoli i szkół podstawowych z terenu Gminy Stryszów.
 2. Temat: Wiosenny pejzaż.
 3. Kategorie wiekowe:
 4. uczniowie klas „0”
 5. uczniowie klas I–III
 6. uczniowie klas IV–VI
 7. uczniowie klasy VII-VIII.
 8. Praca wykonana samodzielnie techniką dowolną.
 9. Format prac – prace płaskie w formatach: A4, A3.
 10. Prace należy dostarczyć do siedziby Gminnego Ośrodka Kultury w Stroniu i złożyć w przygotowanym pojemniku na parterze budynku do dnia10.05.2024 r.
 11. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi 14.05.2024 r. Wyniki zostaną umieszczone na stronie internetowej GOK-u: www.gokstryszow.pl i na profilu facebook: Gminny Ośrodek Kultury w Stryszowie.
 12. Prosimy o dokładne podpisanie prac na odwrocie (imię i nazwisko, klasa, szkoła). Prace, które nie zostaną podpisane, nie zostaną poddane ocenie.
 13. Autorzy nagrodzonych prac otrzymają dyplomy i nagrody, które zostaną dostarczone do szkół.
 14. Postanowienia końcowe:
 • uczestnictwo w konkursie jest równoznaczne z wyrażeniem zgody przez rodzica/opiekuna prawnego na publikację imion i nazwisk uczestników konkursu oraz nazwy szkoły, do której uczęszczają na stronie internetowej i profilu facebook GOK-u
 • złożenie w terminie prac spełniających warunki konkursu oznacza akceptację przez uczestnika „Regulaminu konkursu”.

Serdecznie zapraszamy!

Rysunek - monitor na zielonym tle, z boku grafika telefonu i chmurki

O projekcie

Projekt BFF zakłada zorganizowanie wystawy artystycznej złożonej z kilkunastu zaprojektowanych przez młodzież plakatów filmów „nieistniejących” – czyli takich filmów, które chcieliby kiedyś stworzyć lub zobaczyć w kinach; które poruszałyby ważne dla nich, lokalne tematy. Do plakatów mają przygotować również dodatkowe audiowizualne materiały w konwencji zwiastuna filmowego.

Spotkania (#integracja #warsztaty #dyskusje) odbywać się będą 1-2 razy w miesiącu. Dodatkowo powstanie czat grupowy do codziennego kontaktu. Będzie również możliwość spotkań indywidualnych z koordynatorką projektu.

O docelowej grupie

do projektu zostanie przyjętych 12-16 osób w wieku 13-19 lat, mieszkających na terenie Gminy Stryszów.

Aby wziąć udział w projekcie należy spełniać następujące kryteria:

 • Wiek uczestników: 13-19 lat (rocznikowo)
 • Jesteś mieszkanką_mieszkańcem Gminy Stryszów.
 • Nie jesteś studentką_studentem.
 • Gotowość do uczęszczania na spotkania od maja do października 2024 r.
 • Gotowość do współpracy z innymi członkami zespołu. Dbałość o przyjazną atmosferę
 • w grupie.
 • Jesteś chętna_chętny nauczyć się pracy z zakresu: organizacji wydarzeń, kultury i sztuki, promocji i współpracy itp.

Udział w projekcie jest darmowy. Projekt uzyskał dofinansowanie w programie Małe Granty (Równać Szanse). Kwota dofinansowania: 10 010 zł.

Formularze zgłoszeniowe można przesyłać po przeskanowaniu drogą elektroniczną lub złożyć w formie papierowej w siedzibie Gminnego Ośrodka Kultury w Stroniu lub w Bibliotece Publicznej w Łękawicy. Formularze do pobrania ponizej na naszej stronie internetowej.

Rekrutacja podstawowa trwa od 8 do 18 kwietnia do godziny 24:00.

W razie dodatkowych pytań i niejasności można kontaktować się telefonicznie: 33 872 69 82 lub mailowo: biblekawica@gokstryszow.pl. Chętnie wszystko wytłumaczymy. Wyniki rekrutacji ogłosimy pod koniec kwietnia. W przypadku akceptacji otrzymasz informację na podany w formularzu adres e-mail i/lub numer telefonu.

Formularze do pobrania

Plakat

Z okazji Świąt Wielkanocnych
chcielibyśmy życzyć Państwu dni wypełnionych
słońcem, radością, chwilami w gronie najbliższych
a także poczuciem wewnętrznego spokoju.
Mamy nadzieję, że okazywane sobie nawzajem
dobro, uważność oraz serdeczność upiększą
w pamięci Ten Czas. Niech do wielkanocnych
stołów zasiądą Państwo nie tylko z talerzami
pełnymi smakowitych świątecznych potraw,
ale również z przeświadczeniem o sile
Wspólnoty, Tradycji i codziennej Życzliwości.

życzą Kierownik i Pracownicy
Gminnego Ośrodka Kultury
w Stryszowie z/s w Stroniu

napis "festiwal wielkanocnych smaków"

W sobotę 23 marca 2024 roku w Stryszowie odbył się Festiwal Smaków Wielkanocnych. Mieszkańcy Gminy chętnie przybywali na teren stryszowskiego stadionu LKS Chełm, a powodów do świętowania nie brakowało.

Pierwszym punktem programu było oficjalne przywitanie przez Wójta Gminy Stryszów wszystkich zebranych, a następnie wystąpienie zaproszonych Gości. W dalszej kolejności nowo otwarta tężnia została uroczyście poświęcona przez proboszcza parafii Stryszów.


Na zgromadzonych czekały pięknie ozdobione stoły wielkanocne z przygotowanymi smakowitymi tradycyjnymi potrawami. Te kulinarne dzieła sztuki zostały wykonane przez utalentowane koła gospodyń wiejskich z terenu całej gminy. Za tę feerię barw, smaków i zapachów, która z pewnością zachwyciła każdego z przybywających, należą im się najwyższe słowa uznania. Bez wątpienia była to uczta nie tylko dla podniebienia, ale i dla oczu wytrawnych koneserów jedzenia

Uroczystość uświetniły występy zespołów wokalnych działających w Gminnym Ośrodku Kultury: Dziecięcego Zespołu Regionalnego oraz Fermaty. Radosne dźwięki akordeonu i pełne mocy głosy naszych śpiewaków skutecznie ociepliły atmosferę po nagłej pogodowej zawierusze, która rozegrała się na zewnątrz.

W tym dniu Stryszowski Klub Senior+ świętował również swoje drugie urodziny. Z tego tytułu w odpowiednim momencie w centrum ogólnego zainteresowania znalazł się imponujący tort. Goście zostali uraczeni kawałkami celebracyjnego ciasta, śpiewali przy tym „Sto lat”, a następnie podziwiali skecz i biesiadę w wykonaniu Seniorów.

W czasie trwania imprezy wszyscy chętni do spędzenia chwili w artystycznym stylu mieli okazję, aby uwić wyjątkowe, kolorowe palmy wielkanocne. Z pomocą instruktorów z GOK-u spore grono entuzjastów tego pomysłu zaczęło fantazyjnie dobierać to gałązki, to kwiatki, to wstążki, tworząc jedyne w swoim rodzaju kompozycje palmowe. Warsztaty te zyskały duże zainteresowanie, co nas bardzo ucieszyło. Mamy nadzieję, że wykonane przez Was palmy podbiły serca rodziny i przyjaciół.

Festiwal Smaków Wielkanocnych okazał się dniem, w którym doświadczyliśmy nie tylko różnorodnego oblicza marcowej pogody ale i wielobarwnych odsłon wielkanocnych kulinariów, tradycji i sztuki. Dziękujemy wszystkim za uświetnienie tego dnia swoją obecnością!

Dyskusyjny Klub Książki

Jak co miesiąc – także i w marcu Dyskusyjny Klub Książki działał prężnie na terenie Gminy Stryszów. Wiosenne literackie podboje rozpoczęliśmy 14 marca w Bibliotece Publicznej w Stroniu, gdzie przedszkolaki mogły usłyszeć historię „Odwiedziła mnie żyrafa” autorstwa Stanisława Wygodzkiego Historia  o żyrafie, która przyjechała „przewietrzyć” się do Warszawy i postawiła na głowie cały dom jednego z mieszkańców stolicy jest napisana z wdziękiem i absurdalnym poczuciem humoru, który bardzo przypadł do gustu naszym małym czytelnikom.

Następnie – 19 marca członkinie DKK dla dorosłych zebrały się w siedzibie w Stroniu, aby przedyskutować skomplikowaną tematycznie, budzącą sprzeczne emocje książkę holenderskiego pisarza Gerbranda Bakkera pod tytułem „Na górze cisza”.

„Na górze cisza” okazała się lekturą niełatwą, gorzką, rozpisaną na prozaiczne szczegóły, monotonię odizolowanego życia i powolną dekonstrukcję relacji międzyludzkich. Członkinie klubu miały podzielone opinie o książce, ale każdy głos na temat dzieła – czy to krytyczny, czy komplementujący – był niezwykle wnikliwy i kluczowy dla dalszych dyskusji.

22 marca do działania wkroczyła Biblioteka Publiczna w Stryszowie. Stryszowskie przedszkolaki poznały opowieść popularnej polskiej pisarki dziecięcej – Renaty Piątkowskiej pt.: „A może będzie właśnie tak”. To książka o dziecięcych marzeniach, które dzieci próbują w zabawny sposób realizować w formie różnych, wynikających z tych marzeń zabaw .

Marcowe dyskusyjno-książkowe akcje zakończyła Biblioteka Publiczna w Łękawicy, która 25 marca zawędrowała do przedszkolaków z zabawną historyjką o rodzinie Przechwalaków („Przechwalaki. Historia z serii Humorki”) autorstwa Agnieszki Zimnowodzkiej. Historia skupiała się na tytułowej Rodzinie – Tata Przechwalak, Mama Przechwalakowa i córki Przechwalinki – wszyscy uwielbiali być w centrum uwagi. Czy udało im się zmienić na lepsze? Przedszkolaki z Łękawicy już wiedzą! Spytajcie ich, to może Wam co nieco opowiedzą o tym, dlaczego warto czasem spojrzeć dalej niż na czubek własnego nosa . 

Dziękujemy za to wszystkie marcowe spotkanie, podczas których udało nam się porozmawiać o książkach. Do zobaczenia w kwietniu!

Ilustracja przedstawia postać z zamkniętymi oczami, otoczoną kwiatami i trawą na tle niebieskiego nieba. Postać ma zielone włosy, nosi kolczyki i pomarańczowy top.

Kategoria „Maluszki”

I miejsce: Grupa „Maluszki” SP Łękawica
Grupa „Pszczółki” 4 – latki ZSP Stronie
II miejsce: Grupa „Tygryski” 3 – latki ZSP Stronie
Grupa „Maluszki” SP Dąbrówka
III miejsce: Grupa „Maluszki” ZSP Stryszów

Kategoria „Średniaki”

I miejsce: Grupa „Średniaki” SP Dąbrówka
II miejsce: Grupa „Misie” 5 – latki ZSP Stronie
III miejsce: Grupa „Średniaki” ZSP Stryszów

Serdecznie Gratulujemy!

cztery żółte kurczaczki, które stoją na zielonej trawie wśród kolorowych jajek wielkanocnych i kwiatów. Każdy kurczaczek ma pomarańczowy dziób i nóżki, a na głowie małe czerwone czubki. W tle widoczne są różnej wielkości i koloru jajka wielkanocne, w odcieniach różowego, fioletowego, niebieskiego i żółtego. Jajka są częściowo ukryte w trawie, co sugeruje, że zostały tam złożone lub umieszczone na wielkanocne poszukiwania. Wśród wysokiej trawy kwitną białe kwiaty z żółtymi środkami. Niebo jest bezchmurne, w kolorze jasnego niebieskiego

Kategoria Kl. „0”
I miejsce: Tomasz Kumorowski ZSP Stryszów
II miejsce: Wiktoria Widuch SP Dąbrówka
III miejsce: Łucja Golonka SP Zakrzów
Maciej Kleszcz ZSP Stryszów
Wyróżnienie: Eryk Leśniak ZSP Stronie
Nikola Ceremuga SP Łękawica

Kategoria Kl. I-III
I miejsce: Zofia Mamcarczyk SP Dąbrówka
Roksana Dzidek ZSP Stronie
II miejsce: Jan Majerski SP Dąbrówka
Nataniel Talaga ZSP Stryszów
Pola Mamcarczyk SP Dąbrówka
III miejsce: Ada Sitarz ZSP Stryszów
Mikołaj Knapik SP Łękawica
Dorian Pławny SP Zakrzów
Zuzanna Drożdż SP Zakrzów
Wyróżnienie: Leon Mamcarczyk SP Łękawica
Michał Niedziela SP Łękawica

Kategoria Kl. IV-VI
I miejsce: Anna Niedziela SP Łękawica
II miejsce: Amelia Kozik ZSP Stryszów
Klara Bąk SP Łękawica
III miejsce: Kamila Kurek ZSP Stronie
Mateusz Stawowy SP Zakrzów
Aleksandra Wojtan SP Łękawica

Kategoria Kl. VII-VIII
I miejsce: Monika Kleszcz ZSP Stryszów
II miejsce: Anna Potoczny SP Łękawica
III miejsce: Amelia Sitarz ZSP Stryszów
Wyróżnienie: Nadia Adamczyk SP Łękawica
Serdecznie gratulujemy!

Back to top