Wizyta w Inkubatorze Kuchennym w Zakrzowie
Dodane przez GOK dnia Sierpień 25 2019 00:00:00

W dniu 21 sierpnia 2019 roku odwiedziliśmy Inkubator Kuchenny w Zakrzowie, gdzie uczestniczyliśmy w warsztatach kulinarnych. Zadanie współfinansowane jest ze środków EFRROW otrzymanych za pośrednictwem LGD „Gościniec 4 Żywiołów” realizowanego
w ramach Poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW 2014-2020. „Zadanie realizowane w ramach Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność dla obszaru LGD „Gościniec 4 Żywiołów” na lata 2014-2020”.