Wydarzenia kulturalne
organizowane przez Gminny O¶rodek Kultury w Stryszowie z/s w Stroniu maj± charakter otwarty. Uczestnictwo w wydarzeniach kulturalnych jest równoznaczne z wyrażeniem zgody, na podstawie art. 81 ust. 1 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r (t.j. Dz.U. 2006 r. Nr 90 poz. 631 z póĽn zm.) na nieodpłatne utrwalenie wizerunku, w formie fotografii analogowej i cyfrowej, w ramach uczestnictwa w wydarzeniach oraz jej nieodpłatnego rozpowszechniania przez organizatorów bez ograniczeń terytorialnych i czasowych w materiałach dotycz±cych promocji wydarzeń oraz wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb własnych podmiotu zgodnie z ustaw± z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 r., nr 101, poz.926 z póĽn. zm.).

Info!
Nasze biblioteki bior± udział w programie "Akademia Orange dla Bibliotek"
Biblioteki
Fundacja Orange zainaugurowała program "Akademia Orange dla bibliotek", którego celem jest wspieranie rozwoju społeczeństwa informacyjnego poprzez zwiększenie dostępu do nowych technologii komunikacyjnych i promocję ich wykorzystania tak, by gminne biblioteki publiczne stały się nowoczesnymi, wielofunkcyjnymi centrami informacyjnymi, kulturalnymi i edukacyjnymi.


Fundacja Orange zainaugurowała program "Akademia Orange dla bibliotek", którego celem jest wspieranie rozwoju społeczeństwa informacyjnego poprzez zwiększenie dostępu do nowych technologii komunikacyjnych i promocję ich wykorzystania tak, by gminne biblioteki publiczne stały się nowoczesnymi, wielofunkcyjnymi centrami informacyjnymi, kulturalnymi i edukacyjnymi.
Zapraszamy na Dożynki Gminne 22.08.2010r.


Wakacyjne zajęcia w GOK cz.2

Wakacyjne zajęcia w GOK cz.1 "Smakowicie i Pracowicie".

Onufralia 2010

Ognisko Seniorów 22.06.2010

Wyniki konkursu "Onufralia 2010".
Konkursy
W Gminnym O¶rodku Kultury w Stryszowie z/s w Stroniu odbyła się kolejna edycja Konkursu "Onufralia". Komisja po ocenieniu prac przyznała nagrody.
Lista laureatów jest dostępna w dalszej czę¶ci newsa.

Wszystkim uczestnikom serdecznie gratulujemy!
Aktualnie online
bullet.gif Go¶ci online: 4

bullet.gif Użytkowników online: 0

bullet.gif Ł±cznie użytkowników: 1
bullet.gif Najnowszy użytkownik: GOK
Nasi Partnerzy