Wydarzenia kulturalne
organizowane przez Gminny O¶rodek Kultury w Stryszowie z/s w Stroniu maj± charakter otwarty. Uczestnictwo w wydarzeniach kulturalnych jest równoznaczne z wyrażeniem zgody, na podstawie art. 81 ust. 1 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r (t.j. Dz.U. 2006 r. Nr 90 poz. 631 z póĽn zm.) na nieodpłatne utrwalenie wizerunku, w formie fotografii analogowej i cyfrowej, w ramach uczestnictwa w wydarzeniach oraz jej nieodpłatnego rozpowszechniania przez organizatorów bez ograniczeń terytorialnych i czasowych w materiałach dotycz±cych promocji wydarzeń oraz wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb własnych podmiotu zgodnie z ustaw± z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 r., nr 101, poz.926 z póĽn. zm.).

Info!
Wyniki konkursów
Newsy

Fotogaleria Konkursu Muzycznego Kolęda - Pastorałka 20.01.2020r.

Konkurs Plastyczny Bożonarodzeniowy Aniołek 20.01.2020r.

Spotkanie Seniorów
Klub Seniora

28 Finał WO¦P w Sztabie GOK 12.01.2020 - Zebrali¶my 21 722,50zł

VI Szczytny Marsz Stryszowski dla Wielkiej Orkiestry ¦wi±tecznej Pomocy 11.01.2020

Spotkanie organizacyjne przed 28 Finałem Wielkiej Orkiestry ¦wi±tecznej Pomocy 08.01.2020


Aktualnie online
bullet.gif Go¶ci online: 10

bullet.gif Użytkowników online: 0

bullet.gif Ł±cznie użytkowników: 1
bullet.gif Najnowszy użytkownik: GOK
Nasi Partnerzy