Wydarzenia kulturalne
organizowane przez Gminny O¶rodek Kultury w Stryszowie z/s w Stroniu maj± charakter otwarty. Uczestnictwo w wydarzeniach kulturalnych jest równoznaczne z wyrażeniem zgody, na podstawie art. 81 ust. 1 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r (t.j. Dz.U. 2006 r. Nr 90 poz. 631 z póĽn zm.) na nieodpłatne utrwalenie wizerunku, w formie fotografii analogowej i cyfrowej, w ramach uczestnictwa w wydarzeniach oraz jej nieodpłatnego rozpowszechniania przez organizatorów bez ograniczeń terytorialnych i czasowych w materiałach dotycz±cych promocji wydarzeń oraz wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb własnych podmiotu zgodnie z ustaw± z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 r., nr 101, poz.926 z póĽn. zm.).

Info!
Konkurs plastyczny - Cztery Pory Roku - LATO 2019

Konkurs recytatorski - Cztery Pory Roku - LATO 2019

Piknik Historyczny
Biblioteki

Ksi±żka na start.
Biblioteki
Zapraszamy wszystkie dzieci w wieku 3-6 lat do Bibliotek Publicznych w Stryszowie, Stroniu i Łękawicy po odbiór darmowej Wyprawki Czytelniczej w ramach projektu Mała ksi±żka - wielki człowiek.


Zapraszamy wszystkie dzieci w wieku 3-6 lat do Bibliotek Publicznych w Stryszowie, Stroniu i Łękawicy po odbiór darmowej Wyprawki Czytelniczej w ramach projektu Mała ksi±żka - wielki człowiek.

Wycieczka 10.09.2019 - Małopolskie Klasztory

Dożynki Gminne w Le¶nicy

Dożynki Gminne 2019
Newsy


Aktualnie online
bullet.gif Go¶ci online: 2

bullet.gif Użytkowników online: 0

bullet.gif Ł±cznie użytkowników: 1
bullet.gif Najnowszy użytkownik: GOK
Nasi Partnerzy